تبلیغات
قالب های وبلاگ - قالب پرندگان خشمگین

قالب های وبلاگ

قالب پرندگان خشمگین

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       دریافت کد قالب

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://pichak.net/themes/60/10/image/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#e4f5f7 url(http://pichak.net/themes/60/10/image/header.jpg) no-repeat top right;height:340;width:100%;color:#757066;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:375">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>|
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a>|
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من </a>|
<a title="پیچک" href="http://pichak.net" target="_blank" >قالب وبلاگ</a>|
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

 

<div class=main>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=t-date>تاریخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
    
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#2977a2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #2977a2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#2977a2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#2977a2;    border:1px solid #2977a2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#2977a2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#2977a2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#2977a2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#2977a2"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="بانك پروژه و پایان نامه دانشجو" href="http://pr2.pichak.net/17">بانك پروژه و پایان نامه دانشجو</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" title="تعبیر خواب" href="http://pichak.net/fun/tabir/">تعبیر خواب</a>
</div>
<div class=li-Sid> <a title="ارزانترین سامانه اس ام اس" href="http://www.payam-resan.com">ارزانترین سامانه اس ام اس</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.vatanskin.com">قالب بلاگفا</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خبر روز" href="http://news.pichak.net">خبر روز</a>
</div>

</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
<div class=li-Sid><a   href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="دوربین دید در شب" target="_blank" href="http://www.irantvshop.com/product/712/%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/">دوربین دید در شب</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="لیزر پوینتر سبز" href="http://pr2.pichak.net/18">لیزر پوینتر سبز</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خرید ام پی تری پلیر" href="http://www.behdadshop.com/category/27/خرید-انواع-ام-پی-تری-پلیر/">خرید ام پی تری پلیر</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="follow" title="فروشگاه" href="http://shop.faradownload.com">فروشگاه</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="آی ار پیامک" href="http://irpayamak.com">آی ار پیامک</a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class=Fo2><a   href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b>  <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank">Pichak.Net</a> </div></div></div></div>
<div style="display:none;"><li><a title="قالب وبلاگ" target="_blank" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></div></body>
</html>

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
comment fab icon
comment fab icon
قالب های وبلاگ
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی شجاعی
نویسندگان

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       دریافت کد قالب

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://pichak.net/themes/60/10/image/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#e4f5f7 url(http://pichak.net/themes/60/10/image/header.jpg) no-repeat top right;height:340;width:100%;color:#757066;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:375">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>|
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a>|
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من </a>|
<a title="پیچک" href="http://pichak.net" target="_blank" >قالب وبلاگ</a>|
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

 

<div class=main>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=t-date>تاریخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
    
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#2977a2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #2977a2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#2977a2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#2977a2;    border:1px solid #2977a2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#2977a2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#2977a2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#2977a2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#2977a2"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="بانك پروژه و پایان نامه دانشجو" href="http://pr2.pichak.net/17">بانك پروژه و پایان نامه دانشجو</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" title="تعبیر خواب" href="http://pichak.net/fun/tabir/">تعبیر خواب</a>
</div>
<div class=li-Sid> <a title="ارزانترین سامانه اس ام اس" href="http://www.payam-resan.com">ارزانترین سامانه اس ام اس</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.vatanskin.com">قالب بلاگفا</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خبر روز" href="http://news.pichak.net">خبر روز</a>
</div>

</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
<div class=li-Sid><a   href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="دوربین دید در شب" target="_blank" href="http://www.irantvshop.com/product/712/%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/">دوربین دید در شب</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="لیزر پوینتر سبز" href="http://pr2.pichak.net/18">لیزر پوینتر سبز</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خرید ام پی تری پلیر" href="http://www.behdadshop.com/category/27/خرید-انواع-ام-پی-تری-پلیر/">خرید ام پی تری پلیر</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="follow" title="فروشگاه" href="http://shop.faradownload.com">فروشگاه</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="آی ار پیامک" href="http://irpayamak.com">آی ار پیامک</a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class=Fo2><a   href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b>  <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank">Pichak.Net</a> </div></div></div></div>
<div style="display:none;"><li><a title="قالب وبلاگ" target="_blank" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></div></body>
</html>

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهدی شجاعی
یکشنبه 17 دی 1391
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای قالب های وبلاگ محفوظ است