تبلیغات
قالب های وبلاگ - قالب پرندگان خشمگین
قالب های وبلاگ
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی شجاعی
نویسندگان

                                                                                                                

                                                                                                                    

  قالب وبلاگ پرندگان خشمگیندریافت کد قالب         

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://template.pichak.net/pichak/81/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#3a3a3a url(http://template.pichak.net/pichak/81/header.jpg) no-repeat top right;height:400;width:100%;color:#838383;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a rel='nofollow' href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:500">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> |
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من</a> |
<a title="پیچک" href="http://pichak.net/template" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>برچسب‌ها وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogTags>
<div class=li-Sid><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a></div>
</BlogTags>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogTagsBlock>


<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="ماسك جادویی دور چشم" href="http://pr2.pichak.net/33">ماسك دور چشم</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="بازی آنلاین" href="http://pichak.net/fun/game-online/">بازی آنلاین</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="سامانه پیامک منطقه ای" href="http://www.payam-resan.com">سامانه پیامک منطقه ای</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://tvbank.ir">تی وی بانک</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خرید شارژ" href="http://1hamrah.com">خرید شارژ</a></div>

</div>
<div class=LowSid></div>

 


</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=t-date>تاریخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
    
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#c2a900;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #c2a900;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#c2a900;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#c2a900;    border:1px solid #c2a900;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#c2a900">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#c2a900">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#c2a900;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#c2a900"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><div class=li-Sid>
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
<div class=li-Sid><a   href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="هندزفری تغییر صدا" target="_blank" href="http://www.buyinternetpostal.com/product/141/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7/">هندزفری تغییر صدا</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="نگین مو و صورت كریستال" href="http://pr2.pichak.net/34">نگین مو و صورت</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="خرید کینوکی" target="_blank" href="http://www.20tvmarket.com/لوازم-آرایشی-و-بهداشتی/477_خرید-کینوکی-اصلkinoki.php">خرید کینوکی</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="follow" title="خرید شارژ همراه اول" href="http://charge.faradownload.com">خرید شارژ همراه اول</a>
</div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ریسلری پیام کوتاه" href="http://irpayamak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17">ریسلری پیام کوتاه</a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>

</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

 

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class=Fo2><a   href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b>  <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank">Pichak.Net</a> </div></div></div></div>
<div style="display:none;"><li><a title="قالب وبلاگ" target="_blank" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></div></body>
</html>

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهدی شجاعی
یکشنبه 17 دی 1391
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای قالب های وبلاگ محفوظ است