تبلیغات
قالب های وبلاگ - قالب مسی
قالب های وبلاگ
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی شجاعی
نویسندگان

 

 

                                                                                                                                                              دریافت کد قالب

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#FFFFFF}
a, a:visited{color:#002795;text-decoration: none}a:hover{color:#9e0000;text-decoration: none}
body {
 BACKGROUND: #FFFFFF url('http://pichak.net/themes/06/04/image/pichak.net.jpg') no-repeat   center top;
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:600px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#1300a1}#posttitle a:hover {color:#a10000}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#a10000;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#b1b1b1;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#FF0000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA>  <FONT color=#c2e7ff>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">:ادامه مطلب:</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

                  <p align="center"><img border="0" src="http://pichak.net/themes/06/03/image/m.png"></p>
</div>
</BLOGFA>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #313131 1px solid; border-top: #313131 1px solid; border-left: #9a9a9a 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #9a9a9a 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://Pichak.net" target=_blank>قالب جدید وبلاگ <a href="http://Pichak.net" target=_blank>پیچك دات نت<br></a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div id=sidebar><br><br><br><br><FONT color=#000003>
<BlogProfile><br><br><br><br><br>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/About.png"><br>

<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#000001" >
<-BlogAbout-></font></div>
</BlogProfile>
<center>


<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Menu.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="http://pichak.net">قالب</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div><BlogAuthorsBlock>


<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Authors.png"><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>


<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/LinkDump.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب لیونل مسی</a></li>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>


<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Archives.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Categories.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب فوتبال</a></li>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories><li><a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب بلاگفا</a></li></ul></div>

</BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Links.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب بلاگفا</a></li>
</ul>
</div>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Specific.png"><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a title="كپسول عشق" href="http://pr2.pichak.net/16">كپسول عشق</a>
</li>
<li><a rel="nofollow" title="فال حافظ" href="http://pichak.net/hafez/">فال حافظ</a>
</li>
<li><a title="بهترین سامانه اس ام اس" href="http://www.payam-resan.com">بهترین سامانه اس ام اس</a>
</li>
<li><a href="http://sharm.ir">شرم</a>
</li>
<li><a title="خبر روز" href="http://news.pichak.net">خبر روز</a>
</li>
<li><a title="گن لاغری" target="_blank" href="http://www.irantvshop.com/product/29/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84-Silhouette-Supreme-Slim-n-Lift/">گن لاغری</a>
</li>
<li><a title="بانك پروژه و پایان نامه دانشجو" href="http://pr2.pichak.net/17">بانك پروژه و پایان نامه دانشجو</a>
</li>
<li><a title="خرید موبرساندپیل" target="_blank" href="http://www.20tvmarket.com/لوازم-آرایشی-و-بهداشتی/1052_خرید-موبر-ساندپیل.php">خرید موبرساندپیل</a>
</li>
<li><a rel="follow" title="خرید شارژ" href="http://charge.faradownload.com">خرید شارژ</a>
</li>
<li><a target="_blank" title="ریسلری پیام کوتاه" href="http://irpayamak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17">ریسلری پیام کوتاه</a>
</li></ul>
</div>


<center>


<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Design.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
    <li> <a href="http://pichak.net"target="_blank">طراح قالب</a><a href="http://pichak.net"target="_blank"> : پیچك دات نت </a><br><br>
<a href="http://Pichak.net" target="_blank"><img src="http://pichak.net/themes/logo/01.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>

 

<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Others.png"><br>


<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>

</body>
<div style="display:none;"><li><a title="قالب وبلاگ" target="_blank" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></div></html>

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهدی شجاعی
یکشنبه 17 دی 1391
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:09 ب.ظ
Hello to every one, it's actually a good for me to visit this website, it contains priceless Information.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 11:18 ب.ظ
Greetings, I do believe your website could be having browser compatibility problems.
When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping issues.
I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that,
fantastic blog!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:40 ق.ظ
My brother recommended I might like this web site.

He was entirely right. This post truly made my day.

You can not imagine simply how much time I had spent for this
information! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای قالب های وبلاگ محفوظ است